DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI
Padidintas koeficientas
15

Pirmas statymas naujokams - padidintu koeficientu ir be rizikos!

Registruokis ir pasinaudok specialiu pasiūlymu! Atlik iki 5 € statymą už bet kokią lažybų baigtį su ne mažesniu nei 1.4 koeficientu ir laimėjimą išmokėsime padidintu (15) koeficientu, skirtumą pridedant kaip nuolaidą. Jei atsitiks taip, kad tavo statymas bus nesėkmingas, nenusimink. Tau suteiksime 10 € nemokamą statymą, kurį galėsi panaudoti bet kokiam įvykiui iš lažybų pasiūlos be peržaidimo reikalavimo.

 • PASIŪLYMO TAISYKLĖS
  1. Pasiūlymas galioja pirmam prematch statymui už bet kokį įvykį iš lažybų pasiūlos iki 2019.11.17 18:30.
  2. Pasiūlymas galioja naujiems klientams, užsiregistravusiems akcijos galiojimo laikotarpiu nuo 2019.12.14 20:00.
  3. Pasiūlymas negalioja klientams, kurie yra pasinaudoję bent vienu CBet nuolaidos pasiūlymu.
  4. Lošėjai, norintys pasinaudoti pasiūlymu, privalo patvirtinti savo dalyvavimą akcijoje paspausdami mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“.
  5. Jei lošėjas atliks statymą prieš paspaudžiant mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“, nuolaida lošėjui suteikiama nebus.
  6. Statymo suma privalo būti ne didesnė nei 5 €. Jei statymo suma bus didesnė, nuolaida lošėjui nebus suteikiama.
  7. Norint pasinaudoti pasiūlymu, būtina atlikti iki 5 € statymą su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu už 1 taisyklių punkte nurodytą įvykį. Lošėjo statymui pritaikysime koeficientą 15 ir jei statymas bus sėkmingas, padidinto koeficiento laimėjimo skirtumą išmokėsime kaip nuolaidą.
  8. Pasiūlymas galioja tik pirmam, iki 5 € statymui už šio pasiūlymo 1 punkte nurodytus lažybų įvykį ir jo baigtį.
  9. Nuolaidos suma bus pervedama į lošėjo lošimų sąskaitą per 3 darbo dienas nuo įvykio pabaigos.
  10. Lošėjas negali pasinaudoti šiuo pasiūlymu, jei prieš tai pasinaudojo kita akcija ir negavo įskaitymo į lošimo sąskaitą bei neįvykdė jos sąlygų.
  11. Nuolaida nebus suteikta lošėjams, turintiems aktyvias CBet nuolaidas.
  12. Nuolaidos pasiūlymas negalioja statymams, kurie buvo atlikti lažybose gyvai.
  13. Nuolaida negalioja kombinuotiems ir (arba) sisteminiams statymams.
 • GAUTOS NUOLAIDOS PERŽAIDIMO TAISYKLĖS
  1. Gauta nuolaidos suma turi būti pražaista 3 kartus su bendru 1.6 arba aukštesniu koeficientu, iki kol lošėjo lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (įmokos suma, gauta nuolaida bei laimėjimai gauti vykdant nuolaidos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant LIVEGAMES ar Kazino lošimus.
  2. Vykdant nuolaidos sąlygas, statymo suma negali būti didesnė nei nuolaidos suma.
  3. Pažeidus gautos nuolaidos peržaidimo taisyklių antrame punkte nurodytą sąlygą, nuolaida bus anuliuojama.
  4. Vykdant nuolaidos sąlygas, lošėjas savo paskyroje turi turėti realių aktyvių lėšų.
  5. Nuolaida galima pasinaudoti padengiant 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti, t. y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.
  6. Lošėjo lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos, neviršijančios būtinos pražaisti pinigų sumos, gali būti panaudotos tik atliekant sporto lažybų statymus (LIVEGAMES ir Kazino lošimai neįsiskaičiuoja į šią statymų grupę) CBet lošimų platformoje.
  7. Į nuolaidos sąlygų vykdymą įskaičiuojami tik tie įvykiai, kurių baigtys paaiškėja iki galutinės nuolaidos sąlygų vykdymo datos.
  8. Jei po nuolaidos gavimo 7 dienų laikotarpyje nuolaidos sąlygos nėra įvykdomos, nuolaidos ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant nuolaidos sąlygas, automatiškai anuliuojami.
  9. Nuolaidos sąlygų vykdyme neįskaitoma: 1. Anuliuotų statymų ir statymų, kurių koeficientai prilyginti „1“, sumos. 2. Statymai lyginis/nelyginis, tikslus rezultatas ir priešingos pusės statymas. 3. Statymai už tą pačią lažybų įvykio baigtį (pvz: Lošėjas, vykdydamas nuolaidos sąlygas, atliko 5 € vertės statymą už lažybų įvykio baigti, kad Arsenalas laimės prieš Madrido Real. Visi Lošėjo ateityje atlikti statymai už šią lažybų įvykio baigtį nėra įskaičiuojami į nuolaidos sąlygų vykdymą). 4. LIVEGAMES lošimai (7 iš 42, 5 iš 72, Pokeris, Bakara, Karas). Kazino lošimai klasikiniais lošimo automatais, lošimo automatais ir stalo lošimai.
 • NEMOKAMO LAŽYBŲ STATYMO SĄLYGOS
  1. Jei lošėjo pirmas statymas bus nesėkmingas, jam suteiksime 10 € nemokamą statymą lažybose.
  2. Norint panaudoti statymą, lošėjas turi pasirinkti įvykį lažybose ir pažymėti "Statymas+" laukelį lažybų kortelėje.
  3. Statymas gali būti panaudotas bet kokiam įvykiui iš CBet lažybų pasiūlos.
  4. Lošėjas už vieną įvykį gali panaudoti tik vieną statymą.
  5. Statymo koeficientas turi būti ne didesnis, nei 6.00.
  6. Statymas turi būti panaudotas per 3 dienas nuo jo gavimo.
  7. Statymas turi būti panaudotas vienu kartu ir negali būti padalintas dalimis.
  8. Statymas grąžintas nebus, tik iš jo gauti laimėjimai. Pavyzdžiui, jei pastatytas 10 € statymas su 2.0 koeficientu ir statymas yra laimėtas, į žaidėjo sąskaitą bus pervesta 10 € (20 € laimėjimas – 10 € statymas = 10 €).
  9. Laimėjimų, gautų iš nemokamo lažybų statymo, peržaisti nereikia.
 • BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. Pasiūlymas galioja tik naujiems vartotojams, atliekantiems pirmą lažybų statymą.
  2. Lošėjo lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos, neviršijančios būtinos pražaisti pinigų sumos, gali būti panaudotos tik atliekant sporto lažybų statymus (LIVEGAMES ir Kazino lošimai neįsiskaičiuoja į šią statymų grupę) CBet lošimų platformoje.
  3. CBet pasilieka teisę nutraukti nuolaidos galiojimą ankščiau laiko.
  4. CBet pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti ir (arba) sustabdyti lošėjui suteiktos nuolaidos vykdymo sąlygas.
  5. CBet pasilieka teisę anuliuoti nuolaidą, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą atliktą naudojantis nuolaida, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia nuolaidos sąlygas ir nuostatas. Taip pat CBet turi teisę apmokestinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus.
  6. Visi CBet pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir CBet turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus asmenims, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
  7. Visi CBet pasiūlymai yra skirti lošėjų pramogai, todėl dalyvavimas pasiūlymuose gali būti ribojamas. Lošėjai, kuriems yra apriboti statymų limitai, negali dalyvauti nuolaidos sąlygų vykdyme.
  8. Jei po nuolaidos gavimo 7 dienų laikotarpyje nuolaidos sąlygos nėra įvykdomos, nuolaida ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant nuolaidos sąlygas, automatiškai anuliuojami.
  9. Šis nuolaidos pasiūlymas yra skirtas tik vienam asmeniui, šeimai, butui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam mokėjimo sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė ir pan.) bei bendram kompiuteriui (darbo vietoje ar interneto kavinėje).
  10. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis pasiūlymu, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.
  11. Lošėjai, pasinaudoję konkrečiu pasiūlymu, sutinka, kad CBet jų nurodytais kontaktais, pateiktų aktualią informaciją susijusią su panaudota akcija.