DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

 • NUOLAIDOS TAISYKLĖS
  1. Nuolaida galioja tik toms įmokoms, kurios bus atliktos per CBet mobiliąją programėlę.
  2. Suteikiama nuolaidos suma – 10 €. Minimalus įmokos dydis nuolaidos gavimui yra 10 €. Nuolaidos kodas CBETAPP10 turi būti panaudotas įmokos atlikimo momentu, jį įrašant specialiame laukelyje „Nuolaidos kodas“, esančiame CBet mobiliojoje programėlėje.
  3. Nuolaidos suma bus pervesta į Jūsų lošimų sąskaitą iš karto, kai CBet lošimų platformoje bus  patvirtintas įvestas nuolaidos kodas. Gautos nuolaidos dydžio suma turi būti pražaista 4 kartus (gautos nuolaidos suma 10 € x 4= 40 €) atliekant 1 € arba didesnės vertės statymus su bendru 1.6 arba aukštesniu koeficientu, iki kol lošėjo lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (įmokos suma, gauta nuolaida bei laimėjimai gauti vykdant nuolaidos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant LIVEGAMES ar Kazino lošimus. Į nuolaidos peržaidimo sąlygas įsiskaičiuoja tik tie statymai, kurie buvo atlikti naudojantis CBet mobiliąja programėle.Nuolaidos apyvartos statusą galima patikrinti savo CBet paskyroje (Mano paskyra – Nuolaidos).
  4. Nuolaidos sąlygų vykdyme neįskaitoma:
   3.1. Anuliuotų statymų ir statymų, kurių koeficientai prilyginti „1“, sumos.
   3.2. Statymai lyginis/nelyginis, tikslus rezultatas ir priešingos pusės statymas.
   3.3. Statymai už tą pačią lažybų įvykio baigtį (pvz: Lošėjas, vykdydamas nuolaidos sąlygas, atliko 5 € vertės statymą už lažybų įvykio baigti, kad Arsenalas laimės prieš Madrido Real. Visi Lošėjo ateityje atlikti statymai už šią lažybų įvykio baigtį nėra įskaičiuojami į nuolaidos sąlygų vykdymą).
   3.4. LIVEGAMES lošimai (7 iš 42, 5 iš 72, Pokeris, Bakara, Karas).
   3.5. Kazino lošimai klasikiniais lošimo automatais, lošimo automatais ir stalo lošimai.
  5. Vykdant nuolaidos sąlygas statymo suma negali būti didesnė nei nuolaidos suma.
  6. Pažeidus 4 punkte nurodytą sąlyga, nuolaida bus anuliuojama.
  7. Nuolaidos sąlygos pradedamos vykdyti tik po to, kai nuolaida pervedama į lošėjo lošimų sąskaitą.
  8. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos, o tik tada iš nuolaidos pinigų ir gautų laimėjimų.
  9. Nuolaida galima pasinaudoti padengiant 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti, t.y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.
  10. Lošėjas turi teisę atsisakyti jam suteiktos nuolaidos, jei atsižvelgiant į šio pasiūlymo 9 punktą, atliekant bet kokios rūšies ar tipo statymus nebuvo panaudoti nuolaidos pinigai (pvz.: Lošėjas atlieka 10 € įmoką ir gauna 10 € nuolaidą. Atliekant pirmąjį statymą lošėjas panaudoja 11 €, t. y. 10 € iš savo įmokos ir 1 € iš nuolaidos pinigų, tokiu atveju lošėjas netenka teisės pasinaudoti nuolaidos atsisakymo procedūra).
  11. Jei po nuolaidos gavimo 7 dienų laikotarpyje nuolaidos sąlygos nėra įvykdomos, nuolaidos ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant nuolaidos sąlygas, automatiškai anuliuojami.
  12. Nuolaidos suteikimo pasiūlymas galioja iki 2019 metų grudžio 31 dienos (imtinai).
 • BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. Pasiūlymas galioja tiek esamiems, tiek naujiems lošėjams, atliekantiems įmoką per CBet mobiliąją programėlę.
  2. Minimalus įmokos dydis premijai gauti – 10 €.
  3. Lošėjas CBet lošimų platformoje gali turėti tik vieną aktyvią nuolaidą.
  4. Lošėjai, kuriems yra apriboti statymų limitai, negali dalyvauti nuolaidos sąlygų vykdyme.
  5. CBet pasilieka teisę keisti nuolaidos sąlygas savo nuožiūra.
  6. Ši nuolaida nesuteikiama, jei įmoka buvo atlikta naudojant Skrill ar Neteller mokėjimų sistemas.
  7. CBet pasilieka teisę anuliuoti nuolaidą, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą atliktą naudojantis nuolaida, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia nuolaidos sąlygas ir nuostatas. Taip pat CBet turi teisę apmokęstinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. Visi CBet pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir CBet turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus asmenims, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
  8. Šis nuolaidos pasiūlymas yra skirtas tik vienam asmeniui, šeimai, butui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam mokėjimo sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė ir pan.) bei bendram kompiuteriui (darbo vietoje ar interneto kavinėje).
  9. Lošėjas negali pasinaudoti šiuo pasiūlymu, jei prieš tai pasinaudojo kita akcija, negavo įskaitymo į lošimo sąskaitą ir (arba) neįvykdė jos sąlygų.
  10. CBet pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti nuolaida.
  11. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis nuolaida, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.
  12. Ši nuolaida negalioja asmenims iš šių šalių: Airijos, Argentinos, Armėnijos, Austrijos, Bolivijos, Bulgarijos, Čilės, Čekijos, Danijos, Dominykos Respublikos, Ekvadoro, El Salvadoro, Gruzijos, Gvatemalos, Hondūro, Kinijos, Kolumbijos, Kosta Rikos, Kroatijos, Kubos, Latvijos, Lenkijos, Makedonijos, Malaizijos, Meksikos, Moldovos, Nikaragvos, Olandijos, Panamos, Paragvajaus, Peru, Portugalijos, Puerto Riko, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Taivano, Urugvajaus, Venesuelos, Vengrijos, Vietnamo, Vokietijos.
  13. Lošėjai, pasinaudoję konkrečiu pasiūlymu, sutinka, kad CBet jų nurodytais kontaktais, pateiktų aktualią informaciją susijusią su panaudota akcija.