- CBet
DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI
 • BENDROSIOS SĄLYGOS:
   1. Gautos kazino nuolaidos suma turi būti pražaista kazino klasikiniais lošimo automatais ir (arba) lošimo automatais per 7 dienas, iki kol lošėjo lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (įmokos suma, gauta nuolaida bei laimėjimai, gauti vykdant nuolaidos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant kitus CBet.lt esančius lošimus, įskaitant lažybas. Nuolaidos apyvartos statusą galima patikrinti lošėjui priklausančioje paskyroje (Mano paskyra – Nuolaidos).
   2. Kazino pasiūlymų sąlygų vykdyme neįskaitoma:
   3. 2.1. Lažybos, lažybos gyvai;
    2.2. Kazino Gyvai, Live Games žaidimai ir stalo lošimai;
    2.3. Kazino žaidimai: Wolfpack Pays, Hot Shots, Big Bad Wolf, Tower Quest, Eye of Kraken, Gemix, Rage to Riches, Royal Masquerade, Starmania, Pearls of India, Cloud Quest, Sea Hunter, Release the Kraken, Sweet Bonanza, Sweet Bonanza Xmas, Blood Suckers II, Blood Suckers, The Wish Master, Robin Hood Prince of Tweets, Dead or Alive, Secret of the Stones MAX, The Invisible Man, Creature from the Black Lagoon, Secrets of Christmas, Joker Strike.
   4. Nemokami kazino sukimai galioja žaidėjams, kurie yra ne jaunesni nei 21 metų amžiaus (jeigu nuolaidų sąlygose nenurodyta kitaip) ir savo lošimų sąskaitoje turi bent 0.01 €.
   5. Nemokamų sukimų nuolaida turi būti panaudota per 24 valandas nuo jos gavimo.
   6. Laimėjimai, gauti pasinaudojus suteikta nemokamų sukimų nuolaida, privalo būti peržaisti lošėjo sąskaitoje esančiomis realiomis lėšomis to paties kūrėjo, kurio žaidime buvo suteikti nemokami sukimai, žaidimuose per 3 dienas. Kol ši sąlyga nėra įvykdoma, laimėjimai nėra įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą.
   7. Maksimalus statymo dydis vykdant kazino nuolaidų ir nemokamų sukimų sąlygas – 3€.
   1. Gautos lažybų nuolaidos suma turi būti peržaista atliekant 1€ arba didesnės vertės statymus nuolaidos pasiūlyme nurodytą kartų kiekį (pvz. gauta 10€ nuolaida su 3 peržaidimais, tokiu atveju: 10€ x 3 = 30€) su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu per 7 dienas, iki kol lošėjo lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (įmokos suma, gauta nuolaida bei laimėjimai gauti vykdant nuolaidos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant kitus CBet.lt esančius lošimus, įskaitant kazino lošimus, stalo lošimus ir Live Games žaidimus. Nuolaidos apyvartos statusą galima patikrinti savo CBet paskyroje (Mano paskyra – Nuolaidos).
   2. Pasiūlymai galioja tik iš kliento paskyroje esančių realių lėšų atliktiems statymams.
   3. Lažybų pasiūlymų sąlygų vykdyme neįskaitoma:
   4. 2.1. Anuliuotų statymų ir statymų, kurių koeficientai prilyginti „1“, sumos;
    2.2. Statymai lyginis/nelyginis, tikslus rezultatas ir priešingos pusės statymas;
    2.3. Statymai už tą pačią lažybų įvykio baigtį (pvz.: Lošėjas, vykdydamas nuolaidos sąlygas, atliko 5€ vertės statymą už lažybų įvykio baigti, kad Arsenalas laimės prieš Madrido Real. Visi Lošėjo ateityje atlikti statymai už šią lažybų įvykio baigtį nėra įskaičiuojami į nuolaidos sąlygų vykdymą);
    2.4. Statymai, kuriems buvo pritaikyta statymo išsipirkimo funkcija „Cash Out“;
    2.5. Kazino lošimai, stalo lošimai ir Live Games žaidimai.
   5. Atliekant kombinuoto tipo statymus turi būti įtraukta bent viena baigtis iš pasiūlymo sąlygose nurodytų įvykių su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu. Kitu atveju, visos pasirinktos kombinuoto statymo baigtys turi susidaryti tik iš pasiūlymo sąlygose nurodytų įvykių bei su bendru, bet ne mažesniu nei 1.6 koeficientu.
   6. Vykdant nuolaidos sąlygas statymo suma negali būti didesnė nei gautos nuolaidos suma (pvz.: lošėjo gautos nuolaidos suma 10€, tai ir maksimalus statymas vykdant nuolaidos sąlygas negali būti didesnis nei 10€). Pažeidus šią sąlygą nuolaida anuliuojama.
   7. Norint panaudoti nemokamą statymą, lošėjas turi pasirinkti „pre-match“ įvykį lažybose ir pasirinkti jam suteiktą nemokamą statymą, paspausdamas "Statymas+/Free Bet" laukelį lažybų kortelėje.
   8. Suteikus nemokamą statymą iš lošėjo sąskaitos bus nuskaičiuotas 0.01€. Jei lošėjas paskyroje neturi lėšų, nemokamas statymas nesuteikiamas.
   9. Lošėjas negali skaidyti jam suteikto nemokamo statymo į kelis ir turi jį panaudoti vienu kartu.
   10. Pasinaudojus nemokamu statymu yra išmokama tik laimėta dalis (pvz.: Jei lošėjas pastatė 10€ statymą su 2.0 koeficientu ir jo statymas laimėjo, lošėjui bus išmokamas 10€ laimėjimas (20€ bendras laimėjimas – 10€ statymo suma = 10€ išmokamas laimėjimas).
   11. Vienam įvykiui lošėjas gali panaudoti tik vieną nemokamą statymą, kurio koeficientas negali viršyti 6.0.
   12. Nemokami statymai galioja 3 dienas nuo jų suteikimo.
   13. CBet pasilieka teisę, suteikiant nemokamą statymą, skaidyti jį dalimis.
   14. Nuolaidos nesuteikiamos įmokoms atliktoms per „Skrill“ mokėjimų sistemą.
   1. Visi nuolaidų pasiūlymai galioja tik lošėjams, gavusiems specialų pranešimą (trumpąją žinutę, el. laišką, pranešimą paskyroje), išskyrus atvejus, kai konkretaus nuolaidos pasiūlymo sąlygose yra nurodyta kitaip.
   2. Lošėjas CBet lošimų platformoje gali turėti tik vieną aktyvią tos pačios kategorijos nuolaidą, t. y. Vieną lažybų bei vieną kazino nuolaidą, išskyrus kai nuolaidos taisyklėse yra nurodyta kitaip.
   3. Jei nuolaidos pasiūlymo taisyklės reikalauja dalyvavimo pasiūlyme patvirtinimo paspaudžiant mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“, statymai, atlikti iki registracijos į nuolaidos pasiūlymą, nėra įtraukiami į nuolaidos sąlygų vykdymą.
   4. Lošėjas negali pasinaudoti nauju nuolaidos pasiūlymu, jei prieš tai buvo pasinaudojęs kitu ir negavo už jį įskaitymo į lošimo sąskaitą, ir (arba) neįvykdė pasiūlymo sąlygų.
   5. Visi CBet pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir CBet pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti nuolaida, be papildomo paaiškinimo.
   6. Lošėjai, kuriems yra apriboti statymų limitai, negali dalyvauti nuolaidos sąlygų vykdyme.
   7. Nuolaidos suma pervedama į lošėjo lošimų sąskaitą iš karto, kai CBet lošimų platformoje patvirtinamas įvestas nuolaidos kodas (įrašomas specialiame laukelyje „Nuolaidos kodas“, esančiame CBet.lt svetainėje).
   8. Nuolaidos pasiūlymu galima pasinaudoti padengiant 99,9%, skirtos statymams atlikti sumos, t.y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.
   9. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos, o tik tada iš nuolaidos pinigų ir gautų laimėjimų.
   10. Jei per nurodytą nuolaidos peržaidimo laikotarpį nuolaidos sąlygos nėra įvykdomos, nuolaidos ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant nuolaidos sąlygas, automatiškai anuliuojami.
   11. Lošėjas turi teisę atsisakyti jam suteiktos nuolaidos, jei atliekant bet kokios rūšies ar tipo statymus nebuvo panaudotos nuolaidos lėšos (pvz.: Lošėjas atliko 50€ įmoką ir gavo 50€ nuolaidą. Lošėjas atliko statymų už 45€ ir atliekant kitą statymą lošėjas panaudojo 10€, t. y. 5€ savo įmokos ir 5€ nuolaidos lėšų. Tokiu atveju lošėjas netenka teisės pasinaudoti nuolaidos atsisakymo procedūra).
   12. Apie suteiktus apdovanojimus: nemokamus lažybų statymus, nemokamus sukimus informuosime el. paštu, trumpąją žinute ar paskyros pranešimuose (pranešimų varpelis).
   13. CBet pasilieka teisę anuliuoti nuolaidą, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą atliktą naudojantis nuolaida, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidė nuolaidos sąlygas ir nuostatas. Taip pat CBet turi teisę apmokęstinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus.
   14. CBet pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti ir (arba) sustabdyti lošėjui suteiktos nuolaidos vykdymo sąlygas.
   15. CBet pasilieka teisę keisti nuolaidos sąlygas savo nuožiūra.
   16. Lošėjai praeityje pažeidę nuolaidų sąlygas, netenka galimybės naudotis CBet nuolaidomis.
   17. Jei dėl kokių nors priežasčių lošėjui nebuvo suteikta nuolaida, lošėjas privalo nedelsiant kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių. Kitu atveju, lošėjui nepranešus aplinkybių ir toliau atliekant statymus, nuolaida nesuteikiama.
   18. Visi nuolaidų pasiūlymai yra skirti tik vienam asmeniui, šeimai, butui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam mokėjimo sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė ir pan.) bei bendram kompiuteriui (darbo vietoje ar interneto kavinėje).
   19. Nuolaidų pasiūlymai negalioja asmenims iš šių šalių: Airijos, Argentinos, Armėnijos, Austrijos, Bolivijos, Bulgarijos, Čilės, Čekijos, Danijos, Dominikos Respublikos, Ekvadoro, El Salvadoro, Gruzijos, Gvatemalos, Hondūro, Kinijos, Kolumbijos, Kosta Rikos, Kroatijos, Kubos, Latvijos, Lenkijos, Makedonijos, Malaizijos, Meksikos, Moldovos, Nikaragvos, Olandijos, Panamos, Paragvajaus, Peru, Portugalijos, Puerto Riko, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Taivano, Urugvajaus, Venesuelos, Vengrijos, Vietnamo, Vokietijos.
   20. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis pasiūlymu, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.
   1. Informuojame, kad remiantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu, kuris draudžia po 2021 m. liepos 1 d. teikti lošėjams nuolaidas, nuo numatyto termino, visos lošėjų turimos nuolaidos bus panaikintos. Atsižvelgiant į tai, prašome visas turimas nuolaidas (nuolaidas, nemokamus lažybų statymus, nemokamus sukimus) išnaudoti iki 2021 m. birželio 30 d. (imtinai). bei iki šio termino išpildyti joms taikomas sąlygas.