DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI
Nemokamas statymas
Iki 30 €

Statyk lažybose

Per kalendorinę savaitę atlik mažiausiai penkis bent 10 € arba 25 € vertės statymus už bet kokius įvykius prematch lažybose, su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu. Už penkis bent 10 € vertės statymus, į savo sąskaitą gausi 15 € vertės nemokamą statymą lažybose. Už penkis bent 25 € vertės statymus, į savo sąskaitą gausi 30 € vertės nemokamą statymą lažybose.

 • PASIŪLYMO TAISYKLĖS
  1. Pasiūlymas galioja tik tiems statymams, kurie bus atlikti prematch lažybose.
  2. Lošėjai, norintys pasinaudoti pasiūlymu, privalo patvirtinti savo dalyvavimą akcijoje paspausdami mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“.
  3. Jei lošėjas atliks statymą prieš paspaudžiant mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“, nuolaida lošėjui suteikiama nebus.
  4. Norint pasinaudoti pasiūlymu, būtina atlikti mažiausiai penkis bent 10 € arba 25 € vertės statymus už bet kokius įvykius prematch lažybose, su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu. Už penkis bent 10 € vertės statymus, lošėjams suteiksime 15 € vertės nemokamą statymą lažybose. Už penkis bent 25 € vertės statymus, lošėjams suteiksime 30 € vertės nemokamą statymą lažybose.
  5. Jei bent vieno iš penkių statymų suma bus mažesnė, nuolaida lošėjui nebus suteikiama.
  6. Pasiūlymas galioja statymams, atliktiems nuo pirmadienio 00:01 iki sekmadienio 23:59, už šio pasiūlymo 3 punkte nurodytus lažybų įvykius ir jų baigtis.
  7. Nemokamas statymas bus pervedamas į lošėjo lošimų sąskaitą kiekvieną pirmadienį iki 18:00 val.
  8. Maksimalus nemokamų statymų skaičius vienam lošėjui per kalendorinę savaitę – 1.
  9. Lošėjas, norėdamas ir toliau dalyvauti akcijoje, privalo kas savaitę patvirtinti savo dalyvavimą, paspausdamas mygtuką "DALYVAUTI AKCIJOJE".
 • NEMOKAMO LAŽYBŲ STATYMO SĄLYGOS
  1. Lošėjai savo sąskaitoje turi turėti aktyvių lėšų, kai bus pervestas statymas. Norėdamas pasinaudoti statymu, lošėjas turi padengti bent 0,01% visos statymo vertės iš savo lėšų.
  2. Norint panaudoti statymą, lošėjas turi pasirinkti įvykį lažybose ir pažymėti "Statymas+" laukelį lažybų kortelėje.
  3. Statymas gali būti panaudotas bet kokiam įvykiui iš CBet lažybų pasiūlos. 
  4. Lošėjas vienam statymui viename lažybų įvykyje gali panaudoti tik vieną nemokamo lažybų statymo nuolaidą.
  5. Akcijos sąlygas atitinkantys statymai negali būti kombinuojami, o koeficientas turi būti ne mažesnis, nei 1.3 ir ne didesnis, nei 6.00.
  6. Statymas turi būti panaudotas per 3 dienas nuo jo gavimo.
  7. Statymas turi būti panaudotas vienu kartu ir negali būti padalintas dalimis.
  8. Statymas grąžintas nebus, tik iš jo gauti laimėjimai. Pavyzdžiui, jei pastatytas 15 € statymas su 2.0 koeficientu ir statymas yra laimėtas, į žaidėjo sąskaitą bus pervesta 15 € (30 € laimėjimas – 15 € statymas = 15 €).
  9. Laimėjimų, gautų iš nemokamo lažybų statymo, peržaisti nereikia.
 • BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. CBet pasilieka teisę nutraukti nuolaidos galiojimą ankščiau laiko.
  2. CBet pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti ir (arba) sustabdyti lošėjui suteiktos nuolaidos vykdymo sąlygas.
  3. CBet pasilieka teisę anuliuoti nuolaidą, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą atliktą naudojantis nuolaida, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia nuolaidos sąlygas ir nuostatas. Taip pat CBet turi teisę apmokęstinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. Visi CBet pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir CBet turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus asmenims, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
  4. Lošėjas negali pasinaudoti šiuo pasiūlymu, jei prieš tai pasinaudojo kita akcija, negavo įskaitymo į lošimo sąskaitą ir (arba) neįvykdė jos sąlygų.
  5. Nuolaida nebus suteikta lošėjams, turintiems aktyvias CBet nuolaidas.
  6. Visi CBet pasiūlymai yra skirti lošėjų pramogai, todėl dalyvavimas pasiūlymuose gali būti ribojamas. Lošėjai, kuriems yra apriboti statymų limitai, negali dalyvauti nuolaidos sąlygų vykdyme.
  7. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis pasiūlymu, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.
  8. Klientai, pasinaudodami šiuo pasiūlymu sutinkate, jog CBet rinkodaros tikslais tvarkytų Jūsų duomenis tam, kad pateiktų aktualiausią informaciją, susijusią tik su Jums skirtais asmeniniais ir ypatingais pasiūlymais, naujais CBet produktais bei paslaugomis.