DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI
Nemokamas statymas
Iki 100 €

Garantuotas laimėjimas lažybų naujokams

Garantuoti pinigai visiems CBet naujokams! Atlik nuo 5 € statymą už bet kokį prematch lažybų įvykį, su bet kokiu koeficientu ir jei statymas bus sėkmingas, gausi 100% savo statymo dydžio sumą nemokamais statymais. Jei statymas bus nesėkmingas, gausi 200% savo statymo dydžio sumą nemokamais statymais. Prastačius nemokamus statymus ir atlikus pakartotinę, bent 10€ įmoką, tau suteiksime 50 nemokamų sukimų kazino žaidime Spinions.

 • PASIŪLYMO TAISYKLĖS
  1. Pasiūlymas galioja klientams, užsiregistravusiems šio pasiūlymo galiojimo laikotarpiu ir atliekantiems pirmąjį lažybų statymą.
  2. Pasiūlymas galioja tik tiems statymams, kurie bus atlikti lažybose prieš rungtynes (angl. prematch).
  3. Lošėjai, norintys pasinaudoti pasiūlymu, privalo patvirtinti savo dalyvavimą akcijoje paspausdami mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“.
  4. Jei lošėjas atliks statymą prieš paspaudžiant mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“, nuolaida lošėjui suteikiama nebus.
  5. Statymas turi būti atliktas per 7 dienas nuo mygtuko „DALYVAUTI AKCIJOJE“ paspaudimo. Jei statymas bus atliktas vėliau, nuolaida lošėjui suteikiama nebus.
  6. Norint pasinaudoti pasiūlymu, būtina atlikti iki 50 € statymą už bet kokį lažybų įvykį, su bet kokiu koeficientu. Jei statymas bus sėkmingas, lošėjui suteiksime 100% vertės sumą nemokamais statymais. Jei lošėjo statymas bus nesėkmingas, jam suteiksime 200% statymo vertės sumą nemokamais statymais.
  7. Maksimali suteikiamo nemokamo statymo suma - 100 €.
  8. Nemokamų statymų suma bus išskaidyta į ne didesnius nei 25 € statymus. (pvz.: klientas atliko 40 € statymą ir gavo 40 € vertės nemokamų statymų. Tokiu atveju lošėjui bus suteikiami du nemokami statymai, kurių vertė 25 € ir 15 €.
  9. Nemokamas statymas bus pervedamas į lošėjo lošimų sąskaitą kiekvieną pirmadienį iki 18:00 val.
  10. Pasiūlymas galioja tik pirmam lažybų statymui, atliktam po mygtuko "DALYVAUTI AKCIJOJE" paspaudimo.
  11. Nuolaida negalioja kombinuotiems ir (arba) sisteminiams statymams.
  12. Statymas turi būti atliktas per savaitę po mygtuko "DALYVAUTI AKCIJOJE" paspaudimo.
 • NEMOKAMO LAŽYBŲ STATYMO SĄLYGOS
  1. Lošėjai savo sąskaitoje turi turėti aktyvių lėšų, kai bus pervestas statymas. Norėdamas pasinaudoti statymu, lošėjas turi padengti bent 0,01% visos statymo vertės iš savo lėšų.
  2. Norint panaudoti statymą, lošėjas turi pasirinkti įvykį lažybose ir pažymėti "Statymas+" laukelį lažybų kortelėje.
  3. Statymas gali būti panaudotas bet kokiam įvykiui iš CBet lažybų pasiūlos. 
  4. Lošėjas vienam statymui viename lažybų įvykyje gali panaudoti tik vieną nemokamo lažybų statymo nuolaidą.
  5. Akcijos sąlygas atitinkantys statymai negali būti kombinuojami, o koeficientas turi būti ne mažesnis, nei 1.3 ir ne didesnis, nei 6.00.
  6. Statymas turi būti panaudotas per 3 dienas nuo jo gavimo.
  7. Statymas turi būti panaudotas vienu kartu ir negali būti padalintas dalimis.
  8. Statymas grąžintas nebus, tik iš jo gauti laimėjimai. Pavyzdžiui, jei pastatytas 15 € statymas su 2.0 koeficientu ir statymas yra laimėtas, į žaidėjo sąskaitą bus pervesta 15 € (30 € laimėjimas – 15 € statymas = 15 €).
  9. Laimėjimų, gautų iš nemokamo lažybų statymo, peržaisti nereikia.
 • PAPILDOMŲ SUKIMŲ NUOLAIDA
  1. Panaudojus nemokamus statymus ir atlikus pakartotinę, bent 10 € įmoką, lošėjui suteiksime 99.99% nuolaidą 50 papildomų sukimų kazino žaidime Spinions.
  2. Kazino sukimai galioja žaidėjams, kurie yra ne jaunesni nei 21 metų amžiaus ir savo lošimų sąskaitoje turi bent 0.01 €.
  3. Kazino sukimai yra suteikiami kiekvieną darbo dieną iki 18 val.
  4. Laimėjimai, gauti pasinaudojus suteikta nuolaida, privalo būti peržaisti 1 kartą lošėjo sąskaitoje esančiomis realiomis lėšomis (pvz.: Jei lošėjas panaudojęs nuolaida laimėjo 2 €, tai lošėjui reikės peržaisti 2 € x 1 = 2 €) Quickspin žaidimų kategorijoje. Kol ši sąlyga nėra įvykdoma, laimėjimai nėra įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. Vykdant laimėjimų peržaidimo sąlygas, maksimalus statymo dydis negali viršyti 3 € sumos.
  5. Nuolaida turi būti panaudota per 24 val. nuo jos gavimo. Nepanaudota nuolaida anuliuojama.
  6. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos, o tik tada iš nuolaidos pinigų ir gautų laimėjimų.
  7. Per 3 dienas įvykdžius pasiūlymo sąlygas, laimėjimai bus pervedami į lošėjo lošimų sąskaitą. Priešingu atveju laimėjimai, gauti pasinaudojus suteikta nuolaida, panaikinami.
  8. Laimėjimai, gauti pasinaudojus suteikta nuolaida, gali būti peržaisti tik Quickspin kazino lošimų automatais.
 • BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. CBet pasilieka teisę nutraukti nuolaidos galiojimą ankščiau laiko.
  2. CBet pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti ir (arba) sustabdyti lošėjui suteiktos nuolaidos vykdymo sąlygas.
  3. CBet pasilieka teisę anuliuoti nuolaidą, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą atliktą naudojantis nuolaida, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia nuolaidos sąlygas ir nuostatas. Taip pat CBet turi teisę apmokęstinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. Visi CBet pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir CBet turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus asmenims, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
  4. Lošėjas negali pasinaudoti šiuo pasiūlymu, jei prieš tai pasinaudojo kita akcija, negavo įskaitymo į lošimo sąskaitą ir (arba) neįvykdė jos sąlygų.
  5. Nuolaida nebus suteikta lošėjams, turintiems aktyvias CBet nuolaidas.
  6. Visi CBet pasiūlymai yra skirti lošėjų pramogai, todėl dalyvavimas pasiūlymuose gali būti ribojamas. Lošėjai, kuriems yra apriboti statymų limitai, negali dalyvauti nuolaidos sąlygų vykdyme.
  7. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis pasiūlymu, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.
  8. Klientai, pasinaudodami šiuo pasiūlymu sutinkate, jog CBet rinkodaros tikslais tvarkytų Jūsų duomenis tam, kad pateiktų aktualiausią informaciją, susijusią tik su Jums skirtais asmeniniais ir ypatingais pasiūlymais, naujais CBet produktais bei paslaugomis.