DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI
60€ FREEBET
60 sukimų

Statyk ir gauk apdovanojimus!

Per kalendorinę savaitę atlik kuo daugiau statymų už bet kokius lažybų įvykius iš CBet pasiūlos, su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu ir priklausomai nuo statymų sumos gausi iki 60€ nemokamais statymais bei papildomus 60 nemokamų kazino sukimų! Taip kiekvieną savaitę iki mėnesio pabaigos!

 • Atlik statymų už 120€ - gauk 10€ ir 10 nemokamų sukimų.
 • Atlik statymų už 250€ - gauk 20€ ir 20 nemokamų sukimų.
 • Atlik statymų už 600€ - gauk 40€ ir 40 nemokamų sukimų.
 • Atlik statymų už 1000€ - gauk 60€ ir 60 nemokamų sukimų.
 • PASIŪLYMO TAISYKLĖS
  1. Pasiūlymas galioja statymams už bet kokius įvykius iš CBet lažybų pasiūlos su nuo 2020.05.04 09:00 iki 2020.05.31 23:59.
  2. Lošėjai, norintys pasinaudoti pasiūlymu, privalo patvirtinti savo dalyvavimą akcijoje paspausdami mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“.
  3. Jei lošėjas atliks statymą prieš paspaudžiant mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“, nuolaida lošėjui suteikiama nebus.
  4. Norint pasinaudoti pasiūlymu, nuo 2020.05.04 09:00 iki 2020.05.31 23:59 būtina atlikti statymus už šio pasiūlymo 1 punkte nurodytus įvykius, su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu. Priklausomai nuo atliktų statymų sumos, lošėjams suteiksime nemokamus statymus lažybose bei nemokamus kazino sukimus:

   per kalendorinę savaitę atlikus statymų už 120€, lošėjams suteiksime 10€ nemokamais statymais bei 10 nemokamų sukimų;

   per kalendorinę savaitę atlikus statymų už 250€, lošėjams suteiksime 20€ nemokamais statymais bei 20 nemokamų sukimų;

   per kalendorinę savaitę atlikus statymų už 600€, lošėjams suteiksime 40€ nemokamais statymais bei 40 nemokamų sukimų;

   per kalendorinę savaitę atlikus statymų už 1000€, lošėjams suteiksime 60€ nemokamais statymais bei 60 nemokamų sukimų;

  5. Pasiūlymas galioja atlikus bent du statymus, už šio pasiūlymo 1 punkte nurodytus lažybų įvykius ir jų baigtis.
  6. Jei statymų suma bus mažesnė nei 120 €, nuolaida lošėjui nebus suteikiama.
  7. Pasiūlymas negalioja: anuliuotiems statymams ir statymams, kurių koeficientai prilyginti „1“, lyginis/nelyginis, tikslus rezultatas ir priešingos pusės statymams.
  8. Nemokami statymai bus pervedami į lošėjo lošimų sąskaitą kiekvieną pirmadienį iki 18:00 val.
  9. Lošėjas negali pasinaudoti šiuo pasiūlymu, jei prieš tai pasinaudojo kita akcija, negavo įskaitymo į lošimo sąskaitą ir (arba) neįvykdė jos sąlygų.
  10. Bendra gaunama suma bus skaidoma į smulkesnius statymus. Vieno nemokamo statymo maksimali vertė - 20€.
 • NEMOKAMO LAŽYBŲ STATYMO SĄLYGOS
  1. Norint panaudoti statymą, lošėjas turi pasirinkti įvykį lažybose ir pažymėti "Statymas+" laukelį lažybų kortelėje.
  2. Statymas gali būti panaudotas bet kokiam įvykiui iš CBet lažybų pasiūlos.
  3. Lošėjas už vieną įvykį gali panaudoti tik vieną statymą.
  4. Statymo koeficientas turi būti ne didesnis, nei 6.00.
  5. Statymas turi būti panaudotas per 3 dienas nuo jo gavimo.
  6. Statymas turi būti panaudotas vienu kartu ir negali būti padalintas dalimis.
  7. Statymas grąžintas nebus, tik iš jo gauti laimėjimai. Pavyzdžiui, jei pastatytas 10 € statymas su 2.0 koeficientu ir statymas yra laimėtas, į žaidėjo sąskaitą bus pervesta 10 € (20 € laimėjimas – 10 € statymas = 10 €).
  8. Laimėjimų, gautų iš nemokamo lažybų statymo, peržaisti nereikia.
 • PAPILDOMŲ SUKIMŲ NUOLAIDA
  1. Kazino sukimai galioja žaidėjams, kurie yra ne jaunesni nei 21 metų amžiaus ir savo lošimų sąskaitoje turi bent 0.01 €.
  2. Priklausomai nuo atliktų statymų sumos, lošėjams suteiksime iki 60 papildomų sukimų kazino lošime "Crystal Sun". Kazino sukimai bus suteikiami kiekvieną pimadienį iki 18 val.
  3. Laimėjimai, gauti pasinaudojus suteikta nuolaida, privalo būti peržaisti 1 kartą lošėjo sąskaitoje esančiomis realiomis lėšomis (pvz.: Jei lošėjas panaudojęs nuolaida laimėjo 2 €, tai lošėjui reikės peržaisti 2 € x 1 = 2 €) PayNGo žaidimų kategorijoje. Kol ši sąlyga nėra įvykdoma, laimėjimai nėra įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. Vykdant laimėjimų peržaidimo sąlygas, maksimalus statymo dydis negali viršyti 3€ sumos.
  4. Nuolaida turi būti panaudota per 24 val. nuo jos gavimo. Nepanaudota nuolaida anuliuojama.
  5. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos, o tik tada iš nuolaidos pinigų ir gautų laimėjimų.
  6. Per 3 dienas įvykdžius pasiūlymo sąlygas, laimėjimai bus pervedami į lošėjo lošimų sąskaitą. Priešingu atveju laimėjimai, gauti pasinaudojus suteikta nuolaida, panaikinami.
  7. Laimėjimai, gauti pasinaudojus suteikta nuolaida, gali būti peržaisti tik PlayNGo kazino lošimų automatais.
 • BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. CBet pasilieka teisę nutraukti nuolaidos galiojimą ankščiau laiko.
  2. CBet pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti ir (arba) sustabdyti lošėjui suteiktos nuolaidos vykdymo sąlygas.
  3. CBet pasilieka teisę anuliuoti nuolaidą, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą atliktą naudojantis nuolaida, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia nuolaidos sąlygas ir nuostatas. Taip pat CBet turi teisę apmokęstinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. Visi CBet pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir CBet turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus asmenims, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
  4. Lošėjas negali pasinaudoti šiuo pasiūlymu, jei prieš tai pasinaudojo kita akcija, negavo įskaitymo į lošimo sąskaitą ir (arba) neįvykdė jos sąlygų.
  5. Nuolaida nebus suteikta lošėjams, turintiems aktyvias CBet nuolaidas.
  6. Lošėjai, pasinaudoję konkrečiu pasiūlymu, sutinka, kad CBet jų nurodytais kontaktais, pateiktų aktualią informaciją susijusią su panaudota akcija.
  7. Visi CBet pasiūlymai yra skirti lošėjų pramogai, todėl dalyvavimas pasiūlymuose gali būti ribojamas. Lošėjai, kuriems yra apriboti statymų limitai, negali dalyvauti nuolaidos sąlygų vykdyme.
  8. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis pasiūlymu, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.