Saugumas ir privatumas - CBet
DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

Saugumas ir privatumas

Privatumo politika

Mes, CBet, parengėme šią privatumo politiką, siekdami aprašyti, kaip renkame, tvarkome ir valdome Jūsų per CBet.lt interneto svetainę ar kitus mūsų kaip CBet turimus šaltinius pateiktą informaciją (duomenis). Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kai apsilankote ar naudojatės interneto svetaine, naudojatės mūsų paslaugomis, tačiau ji negalioja interneto svetainėms ar paslaugoms, kurios mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame.

Mūsų nuomone, labai svarbu užtikrinti, kad paslaugų teikimas būtų skaidrus, sąžiningas ir teisėtas. Todėl CBet apdairiai tvarko informaciją apie Jus ir užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus.

 

PRIEŠ NAUDODAMIESI INTERNETO SVETAINE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISĄ PRIVATUMO POLITIKOS TEKSTĄ IR VADOVAUKITĖS JA, KAD PRIIMTUMĖTE INFORMUOTUS IR JŪSŲ VALIĄ ATITINKANČIUS SPRENDIMUS. NAUDODAMIESI BENDROVĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS IR (ARBA) SUDARYDAMI NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ SUTARTĮ, SUTINKATE IR PRIIMATE ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS SĄLYGAS. JEIGU NESUTINKATE SU ŠIA POLITIKA, NESILANKYKITE ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE IR NESUDARYKITE NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ SUTARTIES SU BENDROVE.

 
Kodėl CBet renka ir tvarko mano Asmens duomenis?
 

Pagrindinė ir svarbiausia priežastis, dėl kurios mums reikia tvarkyti Jūsų Asmens duomenis bei su Jumis susijusią informaciją, yra nuotolinių lošimų paslaugų teikimas Jums.

Azartiniai lošimai yra griežtai reglamentuojama verslo sritis, o tai reiškia, jog CBet, kaip teisiškai ir socialiai atsakingas nuotolinių lošimų paslaugų teikėjas, visuomet laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų nacionalinių ir tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų. Laikydamiesi šių reikalavimų, esame įpareigoti tvarkytis ir rinkti su Jūsų asmens tapatybę susijusius duomenis, taip pat kitą papildomą asmeninę informaciją, pavyzdžiui tam, kad užtikrintume, jog nesate pinigų plovime dalyvaujantis asmuo. Dėl šios priežasties „privalome pažinti savo klientą“ (angl. Know Your Customer) bei tam tikrais atvejais reikalauti pateikti informaciją apie Jūsų pajamų šaltinį, dalyvavimą politikoje bei kitą informaciją. Be to, privalome stebėti Jūsų vykdomas operacijas ir atlikti tyrimą, jeigu jų struktūra skiriasi nuo Jūsų anksčiau pateiktos informacijos, taip pat prireikus paprašyti pateikti papildomos informacijos (pavyzdžiui, sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį nenumatytų pajamų šaltinį).

 
Kokio pobūdžio informacija apie mane yra renkama?
 

Bendrovė, vykdydama nuotolinių lošimų organizavimo veiklą, gali rinkti žemiau nurodytus Jūsų asmens duomenis ir su asmeniu nesusijusius duomenis, įskaitant šiuos:

 • registracijos informaciją, kurią mums pateikiate, kai registruojatės ir sukuriate paskyrą, įskaitant, bet neapsiribojant informacija, kurią pateikiate savo tapatybei patvirtinti, t.y. vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, lytis, asmens tapatybės dokumento nuotrauka (-os) bei vaizdo ir nuotraukos ( -ų) perdavimo metu užfiksuoti kliento tapatybę nustatantys ir identifikuojantys duomenys ir informacija, taip pat duomenys ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo, taip pat informacija, kurią po registracijos galite atnaujinti arba ištaisyti, informaciją, kurią galime paprašyti papildyti ir kt. Šią informaciją gali sudaryti Jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, lytis, gimimo data, asmens kodas, adresas, ID, telefono numeris ir kt. Mes taip pat galime rinkti bet kokią papildomą informaciją, kurią mums pateikiate ir po registracijos;
 • skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis, kaip antai mobiliojo banko tapatybės nustatymo informacija, vardas socialiniuose tinkluose arba „Skype“;
 • prisijungimo vietos duomenis (operacijos vieta, IP adresas, prisijungimo vieta);
 • susirašinėjimo įrašus - bet kokią informaciją, esančią korespondencijoje su Jumis (kontaktinėje formoje, pokalbiuose interneto svetainėje, el. laiškuose, telefoniniuose pokalbiuose ir bet kuriame kitame prieinamame komunikacijos šaltinyje);
 • balso įrašų duomenis, kaip antai pokalbių telefonu, per „Skype“ arba naudojant kitas internetines priemones įrašai;
 • aktyvumo informaciją apie Jūsų aktyvumą mūsų interneto svetainėje ir naudojimąsi mūsų paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant informacija apie lažybas, lošimus, Jūsų užstatus, priedus, akcijas, žaidimo seanso trukmę, Jūsų apsilankymus, srauto duomenis, buvimo vietos duomenis, tinklaraščius, informaciją. Šią informaciją mūsų vardu gali rinkti trečiosios šalies interneto svetainės analizės paslaugos teikėjas ir (arba) naudojant slapukus (angl. cookies). Daugiau informacijos apie slapukus galite sužinoti mūsų slapukų politikoje;
 • mokėjimo informaciją - siekdami teikti saugias ir pakankamas paslaugas, galime rinkti Jūsų mokėjimų informaciją, tokią kaip Jūsų indėlius, pinigų išėmimą, kredito/debeto kortelių informaciją, banko sąskaitos duomenis;
 • informacija apie įrenginį - dėl saugumo ir efektyvumo galime rinkti specialią informaciją apie jungimąsi ir Jūsų įrenginį, programinę arba techninę įrangą, kuri gali Jus identifikuoti, pavyzdžiui, įrenginio unikalius identifikatorius, IP adresus, informaciją apie geografinę vietą ir kt.;
 • informaciją iš trečiųjų šalių su kuriomis bendradarbiaujame, siekdami teikti saugias, efektyvias ir teisėtas paslaugas ir patvirtinti Jūsų tapatybę bei užkirsti kelią sukčiavimui ar neteisėtai veiklai;
 • mes netvarkome jautrių duomenų, susijusių su Jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais arba politiniais įsitikinimais, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, Jūs pats atskleidžiate tokius duomenis naudodamiesi Paslaugomis, pvz.: susirašinėjimo su mūsų darbuotojais arba kitais lošėjais metu.
 
Kaip naudojame surinktą informaciją?
 

Informacija apie Klientus yra renkama nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais. Be to, mūsų renkama informacija, įskaitant Jūsų asmeninę informaciją, yra naudojama šiais tikslais:

 • stebėti ir teikti paslaugas interneto svetainėje;
 • patvirtinti Jūsų amžių ir tapatybę;
 • nustatyti ar Jums yra leidžiama dalyvauti Bendrovės organizuojamuose lošimuose;
 • sukurti, naudoti ir valdyti Jūsų paskyrą;
 • su Jumis bendrauti ir Jus informuoti;
 • valdyti verslo poreikius, pvz., stebėti, analizuoti ir gerinti paslaugas ir interneto svetainės našumą ir funkcionalumą;
 • vykdyti rizikos valdymą;
 • vykdyti statistinę analizę ir rinkodarą (klientų tyrimai, apklausos ir analizė);
 • vykdyti apgaulės, sutartų ir/arba neteisėtų lažybų, pinigų plovimo ir sukčiavimo prevenciją;
 • laikytis įstatymų ir teisės aktų;
 • laikytis sutartinių įsipareigojimų.

Jeigu turite klausimų apie teisinę bazę, pagal kurią renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, elektroniniu paštu dap@cbet.lt.

 
Kaip dalijamės asmenine informacija?
 

Imamės visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintumėme Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir apsaugą. Pateikdami asmens duomenis ir registruodamiesi mūsų interneto svetainėje, taip pat mūsų interneto svetainėje atnaujindami duomenis, sutinkate, kad CBet tvarkytų ir atskleistų Jūsų asmens duomenis šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais. Galime dalintis Jūsų asmens duomenimis ir kita informacija dėl šių priežasčių:

 • su trečiaisiais asmeninis, su kuriais bendradarbiaujame ir sudarėme atitinkamas sutartis, kad galėtumėme teikti saugias, efektyvias ir teisėtas paslaugas;
 • su vyriausybės ir (arba) reguliavimo institucijų trečiaisiais asmenimis. Taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis reguliavimo institucijoms, jeigu įtariame, kad galėjote pažeisti mūsų taisykles arba galiojančius įstatymus ir teisės aktus. Šios reguliavimo institucijos gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją ištirti tokius pažeidimus ir atitinkamai veikti pagal savo procedūras;
 • su trečiaisiais asmenimis, su kuriais sutinkate dalintis savo informacija.

Anonimizuotai informacijai (tai reiškia, kad pagal informaciją negalime Jūsų identifikuoti), netaikomi jokie apribojimai pagal šią privatumo politiką. Tokia informacija galime dalintis su kitais trečiaisiais asmenimis reklamos ir kitais tikslais.

Atkreipiame dėmesį, kad ši privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių interneto svetainėms, programoms, reklaminiams baneriams ar kitiems pasiūlymams net jei jie gali būti prieinami, atsisiunčiami, rodomi ar kitaip platinami CBet interneto svetainėje. Prieš pateikdami asmeninę informaciją tokiems tretiesiems asmenims, visada atidžiai peržiūrėkite jų privatumo praktikas. Bendrovė neprisiima atsakomybės už asmens duomenų atskleidimą šiems tretiesiems ir su CBet nesusijusiems asmenims.

 
Jūsų asmens duomenų saugojimas
 

Jūsų informaciją saugojame tol, kol tai yra būtina įgyvendinti tikslus, dėl kurių šią informaciją gavome (žr. Kaip naudojame surinktą informaciją), išskyrus atvejus, kai būtinas ilgesnis saugojimo laikotarpis arba tai leidžia galiojantys įstatymai. Informacija apie Jūsų asmens duomenis, nurodytus registracijos metu, saugome 10 metų po nuotolinių lošimų sutarties galiojimo termino pasibaigimo ar nutraukimo dienos. CBet, asmenims, turintiems teisę tikrinti lošimų organizatoriaus veiklą, turi užtikrinti galimybę nekliudomai patikrinti įrangą ir įrangoje saugomą informaciją. Šią informaciją CBet privalo saugoti 5 metus ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti Priežiūros tarnybai, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams, teismui, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, atliekančioms lošimų organizatoriaus veiklos patikrinimus.

Imamės visų būtinų priemonių užtikrinti, kad informacijos naikinimo metu būtų išlaikytas Jūsų informacijos privatumas.

Neleidžiame registruotis asmenims, jaunesniems nei 18-os metų amžiaus bei neteikiame nuotolinių stalo lošimų bei nuotolinių lošimų A kategorijos automatais paslaugų jaunesniems nei 21-ių metų amžiaus asmenims. Atsižvelgiant į tai, sąmoningai neįrašome ir nesaugojame tokių asmenų informacijos. Jeigu po amžiaus patvirtinimo paaiškėja, kad asmuo yra nepilnametis, Bendrovė konfiskuoja bet kokius laimėjimus ir grąžina įmokėtus pinigus arba jų likutį. Taip pat imamės pagrįstų priemonių ir nedelsdami uždarome bet kokias susijusias paskyras ir panaikiname bet kokius įrašus (jei įmanoma), išskyrus informaciją, kuri padės identifikuoti tokius asmenis ir neleisti jiems pasinaudoti prieigos galimybe ateityje.

 
Jūsų galimybės ir įsipareigojimai
 

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenis, kuriuos turime. Be to, galite pateikti prašymą pakeisti duomenis, siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti.

Galimybė susipažinti su duomenimis ir perkeliamumas. Galite paprašyti, kad pateiktumėme Jūsų asmens duomenų kopiją. Tai galite padaryti pateikdami prašymo formą CBet interneto svetainėje. Asmeninės informacijos, kurią saugome apie Jus, kopiją pateiksime struktūruotu, dažniausiai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu (csv, xls ir kt.) per 30 dienų po galiojančio prašymo gavimo. CBet turi teisę pati pasirinkti pateikiamų dokumentų kopijų formatą. Tačiau šis laikotarpis, jei reikia, gali būti pratęstas iki dviejų mėnesių, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Prašomi asmens duomenys bus pateikti CBet interneto svetainėje, Jūsų paskyroje. Tačiau ši sąlyga negalioja, jei Jūs tau turite informaciją. Bet kokie akivaizdžiai nepagrįsti, pertekliniai prašymai (ypač pasikartojančio pobūdžio) gali būti atmesti arba apmokęstinami papildomu administraciniu mokesčiu. Taip pat galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenis perduotumėme kitam paslaugų teikėjui (kai tai techniškai įmanoma). Jeigu pageidaujate gauti papildomos informacijos arba Jums būtina pagalba, susisiekite su mumis. Neatsakome už duomenų, kuriuos gavote / saugote, apsaugą. Turite atkreipti dėmesį, jog CBet turi teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą dėl tvarkomų asmens duomenų ar jų kopijų pateikimo, jeigu tiksliai nenurodote prašomų duomenų ar dokumentų kopijų ar bet kokios kitos su Jumis susijusios informacijos turinio, t.y. prašomų duomenų apimties.

Duomenų ištaisymas. Tam tikrais atvejais, susisiekę su mumis, galite paprašyti pakeisti, ištaisyti ar atnaujinti savo asmens duomenis, ypač jei duomenys yra neteisingi. Be to, jei būtina, galite paprašyti atnaujinti tam tikrus asmens duomenis. Pažymime, kad pagal bet kokius galiojančius įstatymus ir teisės aktus saugosime informaciją originaliu formatu.

Duomenų ištrynimas. Susisiekę su mumis, galite paprašyti ištrinti tam tikrus ar visus savo asmens duomenis, jeigu jie nebėra būtini teikti Jums paslaugas ir laikytis teisinių įsipareigojimų. Atkreipiame dėmesį, kad išsaugosime informaciją, jeigu tai būtina pagal galiojančius įstatymus ir reglamentus (pvz., įsipareigojimai, susiję su azartinių lošimų organizavimu, sukčiavimu, pinigų plovimu, mokesčiais, teisinių ataskaitų teikimu ar auditu).

Sutikimo atšaukimas. Kai remiamės Jūsų sutikimu tvarkyti su Jumis susijusius asmens duomenis ar kitą informaciją, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti arba atsisakyti savo sutikimo, o kai remiamės teisėtais interesais, turite teisę pateikti prieštaravimą. Primename, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Savo sutikimą valdyti ar atšaukti galite šiais būdais:

 • valdydami slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus sužinosite perskaitę mūsų slapukų politiką;
 • pateikdami prašymą elektroniniu paštu info@cbet.lt.

Teisė pateikti skundą. Jūs, kaip CBet klientas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 
Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas:
 
Kas yra profiliavimas?
 

Profiliavimas yra Klientų skirstymas į segmentus įvertinus su jumis susijusius asmeninius aspektus, kad būtų galima parinkti tinkamą aptarnavimo modelį, atsakingo lošimo politiką arba atlikti rizikos vertinimą kovos su pinigų plovimu tikslais.

CBet taiko profiliavimą siekiant parengti analizę Klientų konsultavimo ir automatizuotam sprendimų priėmimui, kaip antai pinigų plovimo rizikos vertinimui, rizikos valdymui ir operacijų stebėjimui, siekiant kovoti su sukčiavimu. CBet taiko profiliavimą remdamasi tokiais pagrindais:

 • teisinio įpareigojimo laikymasis. CBet gali tvarkyti Asmens duomenis ir vertinti asmeninius aspektus, jeigu CBet atlieka rizikos vertinimą kovos su pinigų plovimu tikslais.

CBet gali priimti sprendimus dėl Kliento, įskaitant, be kita ko, Kliento atliekamų veiksmų dalyvaujant Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, remdamasi vien automatizuotu Asmens duomenų tvarkymu.

 

Klientas turi teisę į tai, kad jam nebūtų taikomas sprendimas, grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą. Klientas gali įgyvendinti šią teisę, jeigu remdamasi automatizuotai priimtu sprendimu CBet atsisako sudaryti sutartį arba suteikti Paslaugas. Jūsų prašymu automatizuotai priimtą sprendimą persvarsto CBet darbuotojai.

Į Jūsų sąskaitą galėjo būti įsilaužta jeigu:

 • el. paštu gavote užklausimą priminti užmirštą slaptažodį, nors pats to nedarėte;
 • pastebėjote, kad buvo atlikti tam tikri statymai ar pavedimai, kuriuos padarėte ne Jūs pats;
 • asmeninių duomenų – adreso, telefono numerio, el. pašto ir kiti pakeitimai buvo padaryti ne Jūsų pačių.

Jei paminėti incidentai yra nutikę, prašome kuo skubiau pasikeisti savo slaptažodį ir jei reikia susisiekti su CBet administracija.

Pavedimų saugumas
Visa informacija, perduodama internetu yra koduojama naudojant įvairias algoritmų technologijas. Visa informacija, perduodama ryšio priemonėmis iš Jūsų į CBet sistemą maksimaliai apsaugota naudojant 256 bitų SSL kodavimą. Ši sistema užtikrina informacijos, kurią įvedate, pavyzdžiui mokėjimo duomenis, automatiškai, saugumą. SSL sertifikatas yra patvirtinta duomenų apsaugos programinė įranga.

Kaip saugome Jūsų informaciją?

Visa internetu perduodama informacija yra šifruojama, naudojant pažangias logaritmų kombinacijas. Visa komunikacija tarp Jūsų ir CBet yra šifruojama, atsižvelgiant į Jūsų naršyklės parametrus, naudojant 256 bitų SSL šifravimą.

Kai prisiregistruojate arba prisijungiate, visa į (iš) CBet interneto svetainę siunčiama informacija yra šifruojama, naudojant 256 bitų kriptografinį protokolą SSL (angl. Secure Socket Layer). Ši sistema užtikrina, kad visa naudojant CBet interneto svetainę pateikta informacija (pvz., Jūsų asmens duomenys) būtų automatiškai apsaugota. Privačią informaciją apsaugome, naudodami Godaddy SSL sertifikatus.

Jūsų kredito kortelės teikėjas automatiškai apsaugo „Kortelės nėra“ operacijas. Turite teisę užginčyti operaciją, jeigu galvojate, kad Jūsų kortelė buvo panaudota apgaulingai. Siekdami užtikrinti papildomą internetinių operacijų saugumą, palaikome internetinio autentifikavimo protokolus, kuriuos patvirtina Visa ir MasterCard SecureCode.

Bet kokia su įtartina veikla susijusi paskyra bus sustabdyta ir ištirta. Jeigu turite abejonių dėl savo paskyros saugumo (netikėti likučio pasikeitimai, el. laiškai apie slaptažodžio pakeitimą, kai slaptažodžio nekeitėte), pakeiskite slaptažodį ir nedelsdami susisiekite su CBet klientų aptarnavimo tarnyba.

Kaip galite apsaugoti savo duomenis?

Pateikiame kelis patarimus, kaip galite apsaugoti savo paskyrą:

 • Niekada nesidalinkite savo paskyra. Neturėtumėte dalintis savo paskyra ar naudoti kitos asmens paskyros, net jei tas asmuo, su kuriuo ketinate dalintis paskyra, yra Jūsų šeimos narys arba draugas.
 • Apsaugokite savo slaptažodį. Nenaudokite savo slaptažodžio kitur internete. Jūsų slaptažodį turėtų būti sunku atspėti. Nenaudokite savo vardo ar bendrinių žodžių.
 • Naudokite stiprų slaptažodį. Jūsų slaptažodis turėtų būti atsitiktinai pasirinktas, tačiau lengvai įsimenamas. Jis turėtų būti pakankamai ilgas, netradicinis, jį turėtų sudaryti įvairūs simboliai. Nerekomenduojama rinktis žodyno žodžio. Skaičiai ar deriniai, kurie yra susiję su kita asmenine identifikacine informacija, neturėtų sudaryti viso ar dalies Jūsų slaptažodžio. Taip pat nenaudokite slaptažodžio, kuris galėtų būtų su Jumis kažkokiu tai būdu susijęs.
 • Reguliariai keiskite slaptažodžius. Tai ypač būtina, kai kyla abejonė, kad slaptažodžiai galėjo būti neteisėtai atskleisti.
 • Niekada nesidalinkite savo prisijungimo informacija. Neatskleiskite savo asmeninės informacijos apie paskyras, įskaitant slaptažodžius, kitiems asmenims – net žmonėms, kurie prisistato kaip klientų aptarnavimo ar apsaugos darbuotojai. Nepamirškite, kad mes niekada neprašome atskleisti slaptažodžio.
 • Neužsirašykite savo slaptažodžio ir nesaugokite jo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. 
 • Nepalikite savo kompiuterio ar mobiliojo įrenginio atrakinto. 
 • Nenaudokite vienodų slaptažodžių operacinėms sistemoms ir programinės įrangos / paskyrų slaptažodžiams.
 • Neišsaugokite slaptažodžių naršyklėje. Dažnai naudojama praktika „prisiminti slaptažodį“ naršyklėje yra pavojinga, nes kiti asmenys, gavę galimybę pasinaudoti Jūsų kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu, gali lengvai prisijungti prie bet kokių paskyrų, kurių prisijungimo duomenys yra išsaugoti naršyklėje.
 • Atnaujinkite antivirusinę programinę įrangą. Naudokite gerą antivirusinę programą, periodiškai skanuokite kompiuterį dėl šnipinėjimo programų, nespauskite ant įtartinų nuorodų el. laiškuose ir nesilankykite įtartinose interneto svetainėse.
 • Atnaujinkite operacinę sistemą, naršyklę ir įskiepius. Šiuose naujinimuose yra labai svarbių saugumo pataisų, kurios apsaugos Jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį nuo neseniai atrastų grėsmių. Jeigu neįdiegsite šių naujinimų, Jūsų kompiuteriui / mobiliajam įrenginiui kils pavojus.
 • Įsitikinkite, kad Jūsų ugniasienė yra saugi. Ugniasienės padeda blokuoti pavojingas programas, virusus ar šnipinėjimo programas, prieš joms infiltruojantis į Jūsų sistemą.
 • Venkite prisijungimo prie savo CBet paskyros, naudodami viešus kompiuterius, pvz.: bibliotekose, interneto kavinėse ir kt.
 • Venkite operacijų, naudodamiesi viešuoju Wi-Fi. Skirtingai nei naudojantis namų kompiuteriu, viešųjų taškų naudojimas yra susijęs su saugumo pažeidimu. Kiti naudotojai gali lengvai perimti Jūsų duomenis, todėl turite būti atsargūs dėl informacijos, kurią siunčiate, kai esate prisijungę.
 • Apsaugokite savo Wi-Fi tinklą namuose ar darbovietėje. Rekomenduojama slaptažodžiu apsaugoti savo bevielį tinklą ir taip neleisti netoli esantiems asmenims, kurie neturi leidimo, įsilaužti į Jūsų bevielį tinklą. Net jei tokie asmenys bando nemokamai prisijungti prie Wi-Fi, nenorite netyčia su kitais žmonėmis, kurie naudojasi Jūsų tinklu be leidimo, pasidalinti privačia informacija.
 • Ieškokite pagrindinių žymeklių. Pasikliaujame visuotinai priimtu saugumo protokolu HTTPS (angl. Hyper Text Transfer Protocol Secure), siekdami apsaugoti naudotojus ir jų atliekamas operacijas. Todėl mūsų interneto svetainėje rodomas žalias žymeklis naršyklės url, o nuorodos adresas prasideda ne http ar www, bet https. Prieš atidarydami priedus ar paspausdami ant nuorodos, visada atidžiai patikrinkite el. laiško siuntėjo vardą. Dauguma kenkėjiškų programų išpuolių yra siunčiamos per fiktyvius el. pašto adresus.

Ar buvo pažeistas Jūsų paskyros saugumas?

Jūsų paskyros saugumas galėjo būti pažeistas, jeigu:

 • buvo pakeisti Jūsų paskyros duomenys, tačiau Jūs to nedarėte (pvz., el. paštas, namų adresas ar telefono numeris);
 • Jūsų paskyroje buvo atlikti veiksmai, kurių Jūs nedarėte. Tai gali apimti indėlius, pinigų išgryninimą ar statymus;
 • gavote el. laišką apie slaptažodžio pakeitimą, nors tokių veiksmų neatlikote;
 • bandote prisijungti prie paskyros, tačiau negalite, nors įvedėte teisingus duomenis.

Jeigu abejojate dėl savo paskyros saugumo, pakeiskite savo slaptažodį ir nedelsdami susisiekite su CBet klientų aptarnavimo tarnyba.

Slapukų (angl. Cookies) politika

Mes naudojame slapukus tam, kad palaikytume svetainės darbą, pagerintume vartotojo patirtį ir užtikrintume, kad siūlomos paslaugos būtų jiems naudingos. Mes paruošėme šias slapukų taisykles tam, kad paaiškintume, kokie yra slapukai, ir kaip mes galime juos naudoti interneto svetainėje.

Kas yra slapukas?

Slapukas – tai mažas failas su tam tikra simbolių eilute, kuri yra siunčiama į Jūsų naršyklę, kai lankotės tam tikroje svetainėje, arba programėlėje. Slapukai yra naudojami saugoti ir gauti identifikatorius ir kitokią informaciją apie kompiuterius, telefonus ir kitus įrenginius. Galite nustatyti savo naršyklę, kad atmestų visus slapukus arba kad nurodytu, kai slapukas yra siunčiamas. Tačiau kai kurios svetainės funkcijos ar paslaugos gali neveikti be tinkamų slapukų. Slapukai atlieka svarbų vaidmenį. Be jų, svetainių naudojimas būtų daug sunkesnis. Slapukai negali pakenkti Jūsų įrenginiui ir negali būti naudojami kenksmingų programų įdiegimui.

Kaip mes naudojame slapukus?

Galime naudoti šią technologiją skirtingais tikslais, pavyzdžiui:

- kad galėtumėte naudoti ir susipažinti su mūsų interneto svetaine ir  jos mokėjimo paslaugomis;

- norėdami palengvinti ir supaprastinti interneto svetainės veikimą ir prieigą;

- parodyti jums turinį, kuris yra labiau susijęs su jumis;

- stebėti ir analizuoti interneto svetainės veikimą;

- vykdyti teisines sutartis;

- sukčiavimo fakto identifikavimas ir prevencija;

- dėl mūsų pačių klientų aptarnavimo analizės, tyrimų, produkto kūrimo ir reguliavimui atlikti.

Mes galime leisti verslo partneriams pasinaudoti šiomis technologijomis mūsų svetainėje. Šios trečiosios šalys gali naudoti šią technologiją analizuoti ir rinkti informaciją savo veiklai mūsų svetainėje, rinkodaros tikslais bei padeda mums aptikti ir užkirsti kelią sukčiavimui ar įvertinti susijusią riziką.

Mūsų naudojami slapukai yra suskirstyti į šias kategorijas:

Būtini slapukai – šie slapukai reikalingi tam, kad prižiūrėtų svetainės funkcijas, ir užtikrintu, kad interneto svetainė atlieka būtinus darbus.

Atlikimo slapukai – slapukai naudojami valdyti interneto svetainę. Jie padeda mums sužinoti, kaip svetainės lankytojai naudojasi kiekvienu puslapiu, ir kurie puslapiai yra populiarūs. Jie taip pat padeda sužinoti, kurie puslapiai neveikia ir kaip galėtume pagerinti svetainės darbą. Nors per šiuos slapukus ir panašias technologijas galima stebėti Jūsų apsilankymus įvairiuose svetainėse, jie paprastai neidentifikuoja kas Jūs esate ir Jūsų asmenybės.

Tavo pasirinkimai

Naršyklė automatiškai priima slapukus, tačiau galite pasirinkti ir modifikuoti savo naršyklės parametrus ir  priimti arba atmesti slapukus apsilankę savo naršyklės įrankių juostoje, pagalbos skiltyje. Mobiliajame įrenginyje galima leisti jums valdyti slapukus per funkcijų skiltį. Sužinokite daugiau informacijos įrenginio gamintojo instrukcijose. Jei apie slapukus kažko nežinote ar jums reikia daugiau informacijos apie juos, mes rekomenduojame jums aplankyti allaboutcookies.org. Tai leis jums pasiskaityti instrukcija apie tai kaip naudoti slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad jei Jūs neleidžiate CBet saugoti būtinus slapukus Jūsų kompiuteryje, Jums nebus suteikta galimybė naudotis mūsų paslaugomis.