Spin&Win

Spin & Win

Tik CBet turi galią paversti vieną vienintelį statymą ar sukimą į milžinišką nuolaidą!

Atsakyk sąžiningai: ar esi matęs žaidimą, kuriame nereikia pirkti bilieto?

Iš pradžių nepatikėjau ir aš, bet pasirodo būna ir tokių stebuklų! Ir būna tik pas mus! Pristatau žaidimą, kuriame dalyvausi automatiškai, jei atliksi statymus už sportą, LIVE GAMES ar žaisi kazino žaidimus. O pagrindinis prizas – masyvi nuolaida, kuri net spurda, kaip nori būti išlaisvinta!

Kaip viskas vyks? Žiūrėk, viskas žiauriai paprasta:

1

Žaisk kazino žaidimus, statyk už sportą arba LIVE GAMES.

2

Atlik statymų ar sukimų bent už 20€. Pražaisi 20€ - gausi vieną skaičių seką. Skaičių sekų kiekis neribotas, todėl surink jų kuo daugiau, kad turėtum dar didesnius šansus laimėti

3

Net du kartus per savaitę (antradienį ir penktadienį) bus vykdomas kamuoliukų ridenimas ir galbūt būtent tavo skaičių sekai pavyks nunešti nuolaidą!

Prisėsk, įsitaisyk patogiai ir atsipalaiduok, nes išgirdus apie SPIN & WIN privalumus, iš laimės gali pakirsti kojas!

Dalyvauti akcijoje tau nieko nekainuoja!
Laimingos skaičių sekos traukimas vyksta net du kartus per savaitę!
Kuo daugiau žaidi, tuo daugiau skaičių sekų gauni, o tai didina tavo galimybę laimėti nuolaidą!
SPIN & WIN skaičių seka gausi tiesiog žaidžiant kazino žaidimus, statant už sportą arba LIVE GAMES!

Viskas paprasta, taip?

Jei vis dar kyla klausimų, tai nedvejok ir kreipkis į mūsų

PAGALBOS skyrių

SĖKMĖS!

Taisyklės ir sąlygos

 1. Šis pasiūlymas galioja esamiems bei naujai registruotiems žaidėjams, atlikusiems įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą ir besinaudojantiems nuotolinio lošimo paslaugomis interneto svetainėje www.cbet.lt. Kiekvienas žaidėjas, atlikdamas statymus CBet.lt svetainėje, gali nemokamai (nuo Jūsų lošėjo lošimų sąskaitos nebus nuskaitomi jokie papildomi mokesčiai) dalyvauti premijos gavimo pasiūlyme „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“). „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premija organizuojama nenaudojant nuotolinio lošimo įrenginio;
 2. Žaidėjas, norintis dalyvauti premijos gavimo pasiūlyme „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“), turi atlikti šiuos veiksmus:
   
  1. Būti sėkmingai užbaigęs vartotojo registracijos procedūrą lošimų portale CBet.lt;
  2. Būti atlikęs bent vieną įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą ir turėti aktyviųjų (lošime naudojamų) lėšų;
  3. Atlikti statymą (-us) (nesvarbu ar tai bus pavienis minimalus 20 eurų vertės statymas, ar tai bus keli statymai, pvz: 5 statymai po 4 eurus, atlikti nuo premijos pasiūlymo „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) galiojimo pradžios), kurio (-ių) minimali suma privalo būtų lygi 20 € (dvidešimt eurų);
 3. „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premijos gavimo pasiūlyme dalyvauja statymai, kurie buvo atlikti bet kurios rūšies nuotoliniuose lošimuose.
 4. Žaidėjo atliekami statymai šių Taisyklių 3 punkte įvardintuose lošimuose yra sudedami (pvz: žaidėjas gali atlikti 10 eurų vertės statymą nuotolinio lošimo lažybose ir 10 eurų vertės statymų nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo automatais.
 5. Žaidėjui, atlikusiam statymą/statymus, kuris ( -ie) bendroje statymų sumoje viršys arba bus lygus sumai, įvardintai šių Taisyklių 2.3 punkte, bus atsitiktine tvarka priskirtas unikalus skaičių numeris (toliau tekste – Unikalus skaičiaus numeris). Priklausomai nuo atliktų statymų sumos (pvz: žaidėjas atliko statymų, kurių suma yra 60 eurų. Tokiu atveju žaidėjui bus priskirti 3 Unikalūs skaičiaus numeriai) žaidėjui yra priskiriami Unikalūs skaičiaus numeriai. Nepriklausomai nuo Žaidėjo atlikto ( -ų) statymo ( -ų) sumos, Unikalus skaičiaus numeris Žaidėjui nėra suteikiamas antradieniais ir penktadieniais nuo 21:00 iki 00:00 val. (vasaros laiku) ir 20:00 iki 23:00 val. (žiemos laiku).
 6. Žaidėjui atsitiktine tvarka priskirtas Unikalus skaičiaus numeris dalyvauja kamuoliukų traukimo žaidime, kuris vyksta kiekvieną antradienį ir penktadienį.
 7. Vienas žaidėjui atsitiktine tvarka priskirtas Unikalus skaičiaus numeris dalyvauja viename kamuoliukų traukimo žaidime (tik antradienį arba tik penktadienį);
 8. „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premijos pasiūlymas galioja nuo 2017 m. liepos mėn. 31 d. iki 2018 m. gegužės mėn. 31 d. 23.59 val.
 9. Kamuoliukų (vienos kombinacijos: 5 pagrindinių ir 2 papildomų), traukimas yra atliekamas kiekvieną antradienį ir penktadienį 22.00 val. Lietuvos laiku. Kamuoliukų traukimas yra suprantamas kaip žaidimo ar loterijos organizatoriaus vykdomas kamuoliukų traukimas kiekvieną antradienį ir penktadienį 22.00 val. Lietuvos laiku, kurio metu yra ištraukiama viena kombinacija 5 pagrindinių skaičių, sunumeruotų nuo 1 iki 50, ir 2 papildomų skaičių, sunumeruotų nuo 1 iki 12.
 10. Žaidėjui priskirtas (-i) Unikalus skaičiaus numeris (-iai) dalyvauja kamuoliukų, įvardintų šių Taisyklių 9 punkte, traukime, jei Unikalus skaičiaus numeris žaidėjui buvo priskirtas iki atitinkamos kamuoliukų traukimo dienos 20.00 val. Žaidėjui priskirtas (-i) Unikalus skaičiaus numeris (-iai) po 20.00 val. (kamuoliukų traukimo dieną), dalyvauja ateinančio kamuoliukų traukimo žaidime.
 11. Vienas „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) žaidėjui priskirtas Unikalus skaičiaus numeris susideda iš vienos kombinacijos 5 pagrindinių skaičių, sunumeruotų nuo 1 iki 50,ir 2 papildomų skaičių, sunumeruotų nuo 1 iki 12, poros.
 12. Žaidėjui priskirtas Unikalus skaičiaus numeris yra parenkamas atsitiktine tvarka iš skaitmenų atitikties ruošinio;
 13. Žaidėjas, kuriam priskirtas „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) Unikalus skaičiaus numeris (vienos kombinacijos: 5 pagrindiniai ir 2 papildomi skaičiai) sutampa su kamuoliukų traukimo skaičiais, įgauna teisę gauti atitinkamo dydžio nuolaidą, kurios dydis priklauso nuo laimėtojų skaičiaus ir nuolaidos dydžio, kuris nustatomas Bendrovės direktoriaus įsakymu kiekvienai kamuoliukų traukimo dienai. Žaidėjas, kuriam priskirtas Unikalus skaičiaus numeris sutampa su kamuoliukų traukimo metu ištrauktais vienos kombinacijos 5 pirmos poros ir 2 papildomos poros skaičiais, gauna nuolaidą, kuri yra pervedama į lošėjo lošimų sąskaitą per 72 valandas nuo kamuoliukų traukimo ir rezultatų paaiškėjimo viešai dienos, kuri yra laikoma kiekviena metų trečiadienio ir šeštadienio diena.
 14. Jei keliems žaidėjams priskirti Unikalūs skaičiaus numeriai sutampa ir jie yra laimintys pagal kamuoliukų traukimo rezultatus, nuolaida yra dalijama į tiek dalių, kiek yra laimėtojų;
 15. Nuotoliniuose lošimuose laimėti laimėjimai, kurie buvo gauti panaudojant nuolaidą, galės būti pervedami į lošėjo mokėjimo sąskaitą tik tada, kai žaidėjas atlikdamas statymus panaudos visą gautą nuolaidą (nesvarbu ar būtų atliekamas pavienis statymas 1000€ vertės, ar 10x100€, ar 100x10€). Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premijos pasiūlymo nuolaida galima pasinaudoti padengiant 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti nuotoliniuose lošimuose.
 16. Kiekvienas Unikalus skaičiaus numeris, kuris buvo priskirtas žaidėjui, dalyvauja tik artimiausiame kamuoliukų traukimo žaidime. Po kiekvienų kamuoliukų traukimų, visi žaidėjams priskirti Unikalūs skaičiaus numeriai yra panaikinami ir negalioja kituose kamuoliukų traukimo žaidimuose.
 17. Jei dėl bet kokių priežasčių neįvyksta kamuoliukų traukimo žaidimas, žaidėjui priskirtas Unikalus skaičiaus numeris galioja tol, kol bus atliktas kamuoliukų traukimo žaidimas ir jo rezultatų paskelbimas;
 18. Siekiant užtikrinti „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premijos pasiūlymo ir nuolaidos laimėtojo nustatymo skaidrumą ir objektyvumą laimėtojui nustatyti naudojamas oficialios loterijos EuroMillions organizatoriaus ištrauktų kamuoliukų derinys. Nuo to momento, kada žaidėjui CBet.lt lošimų portale ir žaidėjo paskyroje yra priskiriamas Unikalus skaičiaus numeris, jis negali būti pakeičiamas;
 19. Visi žaidėjui priskirti Unikalūs skaičiaus numeriai gali būti peržiūrėti lošėjo paskyroje;
 20. Statymai, kurie buvo atlikti žaidėjui naudojantis kitomis aktyviosiomis ir galiojančiomis premijomis yra įskaitomi į „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premijos gavimo ir Unikalaus skaičiaus numerio priskyrimo žaidėjui sąlygas;
 21. CBet.lt neprisiima atsakomybės prieš žaidėjus dėl programinės įrangos trikdžių, intervencinių veiksmų ar sutrikimų naudojimosi betarpiškumo, susijusio (-ų) su žaidėjo internetinio ryšio tiekėjo teikiamomis paslaugomis ir/ar CBet.lt naudojama programinę įranga ar partnerių teikiamomis paslaugomis, ar dėl bet kokių kitų sutrikimų, nepriklausomai nuo jų apimties. Atsižvelgiant į šio punkto nuostatas, CBet.lt neprisiima atsakomybės už Unikalių skaičiaus numerių nepriskyrimą žaidėjui (-ams) neterminuotą laikotarpį, jei šis nepriskyrimas buvo įtakotas šiame punkte paminėtų sutrikimų pagrindu.
 22. Nuolaidos suma (visa ar jos dalis), kuri nebuvo 1 (vieną) kartą panaudota lošimuose per 30 (trisdešimties) dienų laikotarpį nuo nuolaidos suteikimo dienos, bus anuliuota.
 23. Bendrosios nuostatos:
   
  1. Žaidėjas, gavęs „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) nuolaidą, sutinka su tuo, kad Bendrovė, be jokių papildomų finansinių išlygų naudotų žaidėjo vardą, slapyvardį, pirmąją pavardės raidę reklaminiais (informacijos apie laimėjimo paskelbimo) tikslais.
  2. Jei žaidėjo lošimų paskyra yra uždaroma, sustabdomas jos galiojimas bei funkcionalumas ar yra nutraukiama nuotolinio lošimo sutartis, visi iki tol žaidėjui priskirti Unikalių skaičių numeriai nedalyvauja „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premijos pasiūlyme (pvz.: žaidėjui buvo priskirtas 1 Unikalus skaičiaus numeris, tačiau iki kamuoliukų traukimo žaidėjas nutraukia nuotolinio lošimo sutartį. Tokiu atveju, net ir esant laiminčios Unikalaus serijos numerio atitikčiai su kamuoliukų traukimo metu užfiksuotų rezultatu, žaidėjas netenka teisės pretenduoti į laimėjimą);
  3. CBet.lt pasilieka teisę anuliuoti laimėjimus, kurie buvo įgyti dalyvaujant „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premijos pasiūlyme, kai nustatoma, jog:
    
   1. Žaidėjas pažeidė Bendrovės nuotolinių lošimų reglamentą;
   2. Žaidėjas pažeidė premijos pasiūlymo „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) taisykles;
   3. Žaidėjas nevykdo premijos pasiūlymo „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) sąlygų;
   4. Žaidėjas, kuris galimai yra susijęs su atitinkama žaidėju grupe, naudojasi atskiromis lošėjo lošimų paskyromis, siekiant dalyvauti premijos „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) pasiūlyme;
 24. Premijos „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) pasiūlymas yra skirtas tik vienam asmeniui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė, skrill adresas ir pan.) bei bendram kompiuteriui su tapačiu IP adresu (darbo vietoje ar interneto kavinėje). CBet pasilieka teisę bet kuriam žaidėjui ar žaidėjų grupei neleisti pasinaudoti „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premija;
 25. Šios Taisyklės yra išimtinai taikomos tik premijos „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) pasiūlymo ir nuolaidos gavimui;
 26. Visi CBet pasiūlymai yra skirti žaidėjų pramogai, todėl CBet vadovaudamasi išimtiniu pasirinkimu gali riboti klientų dalyvavimą dalyje ar visuose pasiūlymuose.
 27. CBet pasilieka teisę panaikinti Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) premiją, ar pašalinti bet kokį statymą atliktą naudojantis Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) gauta nuolaida, jei žaidėjas ar žaidėjų grupė pažeidžia šias Taisykles. Visi CBet pasiūlymai skirti klientų pramogai ir CBet turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus klientams, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
 28. CBet pasilieka teisę keisti Premijos „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) pasiūlymo sąlygas savo nuožiūra, įskaitant, bet neapribojant pagrindinio laimėjimo dydį, laimėjimų paskirstymų struktūrą ir laiminčių Unikalių skaičių numerių atitiktį oficialios loterijos kamuoliukų traukimo rezultatams;
 29. Žaidėjas, sutikdamas su šios premijos „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) pasiūlymo gavimo sąlygomis, pareiškia ir supranta, jog CBet neorganizuoja kamuoliukų traukimo. Šis premijos „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) pasiūlymas yra išimtinai susijęs su CBet suteikiama teise žaidėjui dalyvauti papildomame žaidime, kurio laimėjimas yra suprantamas ne kaip dovana žaidėjui, o nuolaida su atitinkamomis išmokėjimo išlygomis;
 30. Jeigu nors viena iš šių Premijos „Spin & Win“ („Suk ir Laimėk“) pasiūlymo suteikimo sąlygų yra pažeista, CBet turi teisę neįskaityti visų laimėjimų, kurie buvo gauti pasinaudojant nuolaida. Esant taisyklių ir sąlygų netikslumams, tikrinkite Lietuvišką CBet svetainės versiją kaip pirminę versiją.
Nedvejok, prisijunk! REGISTRUOKIS!