DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI
Nemokamas statymas
Iki 25 €

Statyk už tenisą

Per kalendorinę savaitę atlik kuo daugiau statymų už bet kokius lažybų įvykius iš teniso pasiūlos, su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu ir priklausomai nuo statymų sumos, gausi iki 25 € nemokamą statymą!

 • Atlik statymų už 50 € ir gauk 5 € vertės nemokamą statymą.
 • Atlik statymų už 120 € ir gauk 15 € vertės nemokamą statymą.
 • Atlik statymų už 250 € ir gauk 25 € vertės nemokamą statymą.
 • PASIŪLYMO TAISYKLĖS
  1. Pasiūlymas galioja statymams, atliktiems po mygtuko „DALYVAUTI AKCIJOJE“ paspaudimo už teniso lažybų pasiūlą nuo 2020.06.29 09:00 iki 2020.07.05 23:59.
  2. Jei lošėjas atliks statymą prieš paspaudžiant mygtuką „DALYVAUTI AKCIJOJE“, nuolaida lošėjui suteikiama nebus.
  3. Norint pasinaudoti pasiūlymu, būtina atlikti statymus už šio pasiūlymo 1 punkte nurodytus įvykius, su ne mažesniu nei 1.6 koeficientu. Priklausomai nuo atliktų statymų sumos, lošėjams suteiksime nemokamus statymus lažybose:

   per nurodytą laikotarpį atlikus statymų bent už 50 €, lošėjams suteiksime 5 € vertės nemokamą statymą;

   per nurodytą laikotarpį atlikus statymų bent už 120 €, lošėjams suteiksime 15 € vertės nemokamą statymą;

   per nurodytą laikotarpį atlikus statymų bent už 250 €, lošėjams suteiksime 25 € vertės nemokamą statymą.

  4. Pasiūlymas galioja atlikus bent du statymus, už šio pasiūlymo 1 punkte nurodytus lažybų įvykius ir jų baigtis.
  5. Jei statymų suma bus mažesnė nei 50 €, nuolaida lošėjui nebus suteikiama.
  6. Pasiūlymas negalioja statymams: anuliuotiems statymams ir statymams, kurių koeficientai prilyginti „1“, lyginis/nelyginis, tikslus rezultatas ir priešingos pusės statymams.
  7. Nemokamas statymas bus pervedamas į lošėjo lošimų sąskaitą kitą pirmadienį, iki 18:00 val.
  8. Lošėjas negali pasinaudoti šiuo pasiūlymu, jei prieš tai pasinaudojo kita akcija, negavo įskaitymo į lošimo sąskaitą ir (arba) neįvykdė jos sąlygų.
  9. Maksimali gautina nemokamų statymų suma per kalendorinę savaitę - 25 €.
 • NEMOKAMO LAŽYBŲ STATYMO SĄLYGOS
  1. Norint panaudoti statymą, lošėjas turi pasirinkti įvykį lažybose ir pažymėti "Statymas+" laukelį lažybų kortelėje.
  2. Statymas gali būti panaudotas bet kokiam įvykiui iš CBet lažybų pasiūlos.
  3. Lošėjas už vieną įvykį gali panaudoti tik vieną statymą.
  4. Statymo koeficientas turi būti ne didesnis, nei 6.00.
  5. Statymas turi būti panaudotas per 3 dienas nuo jo gavimo.
  6. Statymas turi būti panaudotas vienu kartu ir negali būti padalintas dalimis.
  7. Statymas grąžintas nebus, tik iš jo gauti laimėjimai. Pavyzdžiui, jei pastatytas 10 € statymas su 2.0 koeficientu ir statymas yra laimėtas, į žaidėjo sąskaitą bus pervesta 10 € (20 € laimėjimas – 10 € statymas = 10 €).
  8. Laimėjimų, gautų iš nemokamo lažybų statymo, peržaisti nereikia.
 • BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. CBet pasilieka teisę nutraukti nuolaidos galiojimą ankščiau laiko.
  2. CBet pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti ir (arba) sustabdyti lošėjui suteiktos nuolaidos vykdymo sąlygas.
  3. CBet pasilieka teisę anuliuoti nuolaidą, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą atliktą naudojantis nuolaida, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia nuolaidos sąlygas ir nuostatas. Taip pat CBet turi teisę apmokęstinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. Visi CBet pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir CBet turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus asmenims, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
  4. Lošėjas negali pasinaudoti šiuo pasiūlymu, jei prieš tai pasinaudojo kita akcija, negavo įskaitymo į lošimo sąskaitą ir (arba) neįvykdė jos sąlygų.
  5. Nuolaida nebus suteikta lošėjams, turintiems aktyvias CBet nuolaidas.
  6. Lošėjai, pasinaudoję konkrečiu pasiūlymu, sutinka, kad CBet jų nurodytais kontaktais, pateiktų aktualią informaciją susijusią su panaudota akcija.
  7. Visi CBet pasiūlymai yra skirti lošėjų pramogai, todėl dalyvavimas pasiūlymuose gali būti ribojamas. Lošėjai, kuriems yra apriboti statymų limitai, negali dalyvauti nuolaidos sąlygų vykdyme.
  8. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis pasiūlymu, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.